Public Admin (read only)

ID 更新日 API 企業名 各コンテンツ文字数 グラフ(除去) 業績(除去) 業績(js)
168 2022-11-28 v7.1 ロート製薬 Section1: 121, 92, 0, 15,
Section2: 0, 1125, 0, 0, 178, 0,
Section3: 169, 48, 132,
Section4: 0, 0, 0, 0, 20,
Section5: 0, 11, 107,
Section6: 0, 98, 0,
Section7: 123, 33, 61,
- - OK
167 2022-11-26 v7.1 御幸毛織 Section1: 76, 52, 29, 53, 41, 0,
Section2: 756, 0, 64, 0, 0, 51,
Section3: 40, 116, 126,
Section4: 71, 96, 0, 0, 20, 22,
Section5: 0, 78, 125,
- - OK
166 2022-11-26 v7.1 IRジャパンHD Section1: 1560, 23, 129, 167,
Section2: 123, 115, 53, 138, 151,
Section3: 124, 0, 0, 0, 138, 0, 0, 0,
Section4: 158, 0, 0, 94, 85, 0, 112, 16,
Section5: 132, 11, 0, 117, 0, 108, 175,
- - OK
165 2022-11-23 v7.1 三洋電機 Section1: 1849, 51, 12, 35, 42, 29,
Section2: 80, 134, 78, 0, 129, 107, 26, 155, 139,
Section3: 0, 0, 100, 48, 122, 0, 57, 21, 0, 81,
Section4: 148, 0, 57, 0, 58, 119, 99, 0, 0,
Section5: 143, 0, 70, 147, 10, 176,
Section6: 129, 46, 0, 65, 81, 0, 33, 38, 158,
Section7: 70, 41, 183, 144, 623, 97, 57, 0, 47,
- - OK
164 2022-11-22 v7.1 アンリツ Section1: 1059, 60, 135, 0, 0, 0, 72, 91, 117, 148, 26,
Section2: 33, 0, 22, 20, 128, 24,
Section3: 145, 27, 99, 102, 114, 14, 19, 86, 164, 21, 0, 0, 0,
Section4: 0, 40, 20, 106,
- - OK
163 2022-11-20 v7.1 日医工 Section1: 1273, 0, 0, 101, 0, 47, 0, 0, 0, 0, 62, 0,
Section2: 78, 0, 41, 26, 14, 0, 19, 0, 0, 11,
Section3: 0, 25, 71, 0, 18, 25, 16, 17, 73, 94, 25,
Section4: 83, 1042, 111, 0, 339, 57, 0, 148, 68, 0, 0,
- - OK
162 2022-11-16 v7.1 ダイキン Section1: 156, 61, 11, 56, 735, 97, 61, 59, 0,
Section2: 0, 114, 0, 50, 0, 0, 0, 112,
Section3: 46, 39, 62, 0, 91, 0, 20, 12, 0,
Section4: 35, 14, 64, 0, 0, 0, 75, 21, 0, 161, 34, 127, 53, 0, 0, 0,
Section5: 530, 0, 0, 68, 0, 25, 102, 0, 9, 0, 0,
Section6: 0, 12, 10, 0, 11, 16, 0, 0, 0, 22, 48, 39, 32,
- - -
161 2022-11-10 v7.1 ヤプリ Section1: 488, 0, 109, 90, 87, 0, 99, 42, 0, 99,
Section2: 110, 3, 67, 182, 27, 43, 129,
Section3: 63, 62, 0, 38, 57, 106, 0,
Section4: 0, 41, 20, 91, 59, 74, 103, 63, 318, 856,
Section5: 12, 56, 88, 0, 83, 83, 52, 0,
- - OK
160 2022-11-07 v7.1 CADDi Section1: 777, 103, 47, 55, 31, 96, 38, 0, 0, 47, 85, 110, 93,
Section2: 93, 23, 0, 90, 41, 0, 0,
Section3: 0, 0, 20, 58, 0, 0, 0,
Section4: 121, 29, 0, 26, 76, 77, 99, 133, 37, 0, 28, 29,
- - -
159 2022-11-04 v7.1 ヤフージャパン(Zホールディングス) Section1: 71, 109, 51, 57, 0, 0, 23, 9, 28,
Section2: 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 66, 28,
Section3: 43, 0, 11, 0, 0, 15, 86, 0, 56, 0, 9, 19, 85, 0, 0, 40, 9,
Section4: 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 27, 0, 0, 12, 0, 51, 77,
- - OK
158 2022-11-03 v7.1 ソフトバンクグループ Section1: 750, 102, 92, 0, 0, 0, 69,
Section2: 0, 0, 102, 0, 0, 15, 0, 0, 124, 0, 41, 135, 17,
Section3: 0, 0, 33, 0, 0, 0, 0, 71, 39, 61, 0, 35,
Section4: 37, 86, 52, 0, 0, 31, 12, 13, 38, 20, 0, 0,
Section5: 71, 86, 19, 0, 0, 33, 0, 34, 131, 42, 64, 34, 0, 33, 0, 0,
Section6: 14, 0, 19, 0, 17, 0, 0, 64, 484, 0, 421, 0,
Section7: 137, 49, 0, 0, 50, 0,
- - OK
157 2022-11-01 v7.1 ビジョナル(旧ビズリーチ) Section1: 764, 764, 104, 99, 20, 155, 0, 47, 84, 45, 27,
Section2: 88, 44, 0, 40, 136, 0, 155, 141, 0, 47,
Section3: 0, 91, 31, 0, 23, 47, 13, 11, 40, 42,
Section4: 34, 7, 88, 0, 42, 36, 72, 103,
- - OK
156 2022-10-30 v7.1 メルカリ Section1: 159, 461, 123, 143, 0, 24, 0,
Section2: 722, 0, 66, 60, 35, 0, 94, 0, 0, 0, 24, 0, 19, 0,
Section3: 392, 0, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 664, 52, 47, 60, 42,
Section4: 132, 405, 18, 70, 76, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 44, 0, 0, 81, 0,
Section5: 0, 25, 96, 26, 78,
- - OK
155 2022-10-29 v7.1 トヨタ自動車 Section1: 949, 0, 0, 0, 17, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 0, 736, 21,
Section2: 0, 0, 0, 567, 0, 0, 0, 29, 192, 0, 0, 0, 0,
Section3: 225, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 61,
Section4: 0, 0, 35, 27, 0, 21, 9, 51, 0, 0, 0,
Section5: 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 0, 43, 34, 140, 51, 0, 0, 122,
Section6: 35, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- - -
154 2022-10-28 v7.1 ソニー Section1: 156, 110, 35, 170, 0, 61, 98, 430, 0,
Section2: 174, 1168, 0, 64, 0, 124, 0, 0, 76, 0, 0,
Section3: 60, 102, 0, 0, 0, 0, 81, 72, 0, 65, 58, 38,
Section4: 349, 0, 143, 0, 0, 21, 0, 55, 79, 33, 86,
Section5: 0, 200, 50, 73, 43, 0, 0, 0, 139, 0, 0, 0, 0, 0, 72,
Section6: 0, 0, 0, 0, 0, 30, 41, 0, 0, 17, 24, 0, 0, 46,
Section7: 0, 33, 52, 0, 0, 78,
- - OK
153 2022-10-26 v7.1 エスフーズ Section1: 415, 171, 0, 0, 229, 0, 0, 0,
Section2: 204, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 179, 0, 0,
Section3: 113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 157, 0, 49, 323, 0,
Section4: 225, 170, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- - OK
152 2022-10-26 v7.1 三井ハイテック Section1: 84, 55, 24, 107, 0,
Section2: 447, 0, 423, 68, 0, 63, 60, 0, 0, 0,
Section3: 0, 375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section4: 86, 0, 32, 30, 95, 91,
- - -
151 2022-10-26 v7.1 任天堂 Section1: 86, 152, 0, 0, 0, 0, 221, 0, 0, 94, 43, 187, 63, 19, 59, 0, 207,
Section2: 30, 41, 269, 0, 26, 21, 0, 42, 20, 10, 0, 288, 0, 49, 82, 0, 71, 97, 0,
Section3: 49, 0, 431, 173, 0, 34, 0, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 0, 88,
Section4: 0, 122, 0, 0, 0, 0, 98, 0, 126, 0, 0, 0, 114, 0, 0, 0, 7,
- - -
150 2022-10-25 v7.1 エバラ食品工業 Section1: 310, 288, 409, 413, 376, 394, 145, 176,
Section2: 151, 35, 0, 80, 0,
Section3: 223, 24,
Section4: 120, 0, 0, 372, 174,
- - OK
149 2022-09-11 v6.1 PayPay Section1: 553, 572, 776, 450, 998, 1129, 408,
- - OK
148 2022-09-10 v6.1 Gunosy Section1: 564, 623, 450, 128, 131,
Section2: 407, 164, 675, 504, 257,
- - OK
147 2022-09-08 v6.1 スマレジ Section1: 918, 0,
Section2: 794, 0, 0, 0, 0, 0,
Section3: 1158, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 81, 0,
Section4: 0, 169, 386, 0, 0,
- - OK
146 2022-09-03 v6.1 ウェブマネー Section1: 1533, 0,
Section2: 807, 0, 0,
Section3: 799, 0,
- - OK
145 2022-09-03 v6.1 SBIベリトランス Section1: 791, 0, 208, 0, 0, 0,
Section2: 0, 0, 179, 0, 0, 92,
Section3: 617, 204, 290, 0, 0, 0, 0,
- - OK
144 2022-09-01 v7.1 住友林業 Section1: 623, 0, 0, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section2: 364, 0, 0, 0, 0, 295,
Section3: 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section4: 0, 563, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 356,
- - OK
143 2022-08-30 v6.1 GA technologies Section1: 1123, 101,
Section2: 101, 0, 0, 553, 0, 98, 49,
- - OK
142 2022-08-28 v6.1 出光興産 Section1: 804, 474, 0, 0, 0, 0, 86,
Section2: 184, 0, 825, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section3: 247, 0, 100, 0, 0, 0, 0,
Section4: 694, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section5: 133, 0, 666, 0, 0,
- - OK
141 2022-08-25 v6.1 イビデン Section1: 396, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 282, 0, 0, 0, 0, 409, 220, 0, 0,
Section2: 564, 0, 0, 0, 653, 137, 78, 0, 0, 0, 0,
Section3: 364, 0, 0, 0, 0, 136,
Section4: 378, 164, 0, 0, 0,
- - OK
140 2022-08-24 v6.1 ファナック Section1: 545, 0, 104, 0, 156, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 455,
Section2: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section3: 367, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 0, 23,
- - OK
139 2022-08-23 v6.1 大和工業 Section1: 137, 110, 69, 0, 0, 57, 202, 126,
Section2: 253, 376, 0, 0, 0,
Section3: 254, 0, 565, 0,
- - OK
138 2022-08-20 v6.1 Origami Section1: 386, 542,
Section2: 108, 1139, 312, 0, 213, 364, 110,
Section3: 552, 91, 0, 271, 332,
- - -
137 2022-08-15 v6.1 GameWith Section1: 210, 847, 0, 353, 183, 240, 30,
Section2: 144, 0, 151, 0, 280, 0, 0, 0,
- - OK
136 2022-08-15 v6.1 ログリー Section1: 244, 304,
Section2: 501, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section3: 450, 0, 0, 0, 0, 2160, 1691, 9,
- - OK
135 2022-08-14 v6.1 アリアケジャパン Section1: 130, 152, 260,
Section2: 502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 187, 0, 0, 0,
Section3: 415, 0, 0, 0, 205, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section4: 187, 434,
- - OK
134 2022-08-13 v6.1 永谷園 Section1: 244, 348, 254,
Section2: 96, 0, 0, 223, 54, 0, 0, 0,
Section3: 190, 0, 0, 0, 217, 255, 0, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 380,
Section4: 0, 0, 0, 0,
Section5: 30, 0, 445, 0, 309,
- - OK
133 2022-08-12 v6.1 川本ポンプ Section1: 295, 200, 0,
Section2: 140, 345, 0, 180, 175, 0, 100, 187, 92, 0, 190,
Section3: 66, 279,
- - OK
132 2022-08-11 v6.1 佐藤食品工業 Section1: 389, 0,
Section2: 404, 91, 420, 108, 0, 0, 284, 233, 158, 0, 97,
Section3: 114, 57, 333, 200, 571, 93,
- - OK
131 2022-08-09 v6.1 ハウス食品 Section1: 103, 105, 273, 0,
Section2: 95, 142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 113,
Section3: 247, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 103, 0,
Section4: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Section5: 114, 83, 312,
Section6: 84, 184, 179, 0, 440, 483,
- - OK
130 2022-08-08 v6.1 はごろもフーズ Section1: 182, 142, 54, 0, 79,
Section2: 756, 327, 0, 0, 603, 216, 260, 245,
Section3: 0, 0, 171, 0, 0, 272, 0, 384,
Section4: 218, 0, 47, 199, 61, 256,
- - OK
129 2022-08-06 v6.1 山崎製パン Section1: 525, 725, 221, 298, 89, 184, 0, 69, 186, 0,
Section2: 213, 278, 255, 293, 208, 0, 0, 161, 113,
Section3: 0, 0, 0, 0, 280,
- - OK
128 2022-08-04 v6.1 ブルドックソース Section1: 273, 162, 159, 0, 230,
Section2: 147, 232, 213, 226, 97, 142,
Section3: 180, 88, 169, 117, 152,
Section4: 113, 119, 271, 67, 512, 332, 251,
Section5: 82, 143, 172,
- - OK
127 2022-08-03 v6.1 寿スピリッツ Section1: 271, 232, 268, 255, 370, 240, 239,
Section2: 342, 185, 206, 206, 61, 0, 0, 0, 146, 0, 0, 136,
Section3: 127, 280, 146, 57, 148, 153, 216, 0, 0, 222, 73,
- - OK
126 2022-07-22 v6.1 佐川急便(SGホールディングス) Section1: 259, 49,
Section2: 512, 230, 645, 225,
Section3: 315, 459, 136,
Section4: 253, 448,
Section5: 389, 202, 137,
Section6: 123, 266, 339,
Section7: 287, 83, 246,
should fix - OK
125 2022-07-22 v6.1 トランスコスモス Section1: 513,
Section2: 221, 220,
Section3: 243, 158,
Section4: 349, 432, 192,
Section5: 309, 84,
- - OK
124 2022-07-12 v6.1 勧業電気機器 Section1: 253, 192,
Section2: 525, 598,
Section3: 220, 208, 614, 233,
- - OK
123 2022-07-04 v6.1 ジョイフル本田 Section1: 417, 648, 410,
Section2: 209, 481,
Section3: 268, 93,
Section4: 163, 216, 421, 122,
- - OK
122 2022-06-24 v6.1 サイバーエージェント Section1: 638, 940, 640, 410,
Section2: 1057, 189, 660, 351,
Section3: 1113, 175, 63, 193, 133,
Section4: 270,
should fix - OK
121 2022-06-14 v6.1 安宅産業 Section1: 661, 603, 160, 314,
Section2: 818, 135, 369, 141,
Section3: 319, 500, 1045, 990,
should fix - OK
120 2022-06-12 v6.1 CCC Section1: 366, 185, 410,
Section2: 335, 811, 552, 580, 380,
Section3: 668, 106, 1029, 1012, 307, 587, 322,
Section4: 1123, 449, 432, 475, 194,
should fix - OK
119 2022-06-05 v6.1 ファーストリテイリング Section1: 253, 382, 663, 314,
Section2: 200, 199, 523, 635,
Section3: 358, 433, 468, 472, 210, 266, 171, 418,
Section4: 205, 130, 765, 231, 407,
should fix - OK
118 2022-05-02 v6.1 Paidy Section1: 1058, 949, 410, 357, 327, 240,
Section2: 530, 524, 341, 556,
Section3: 551, 292, 663, 504, 150, 239,
Section4: 253, 487, 362, 135, 515, 467, 251,
Section5: 86, 212, 274, 112, 257,
Section6: 377, 510, 502, 364, 333, 331, 352, 688, 455,
- should fix -
117 2022-04-20 v6.1 DeNA Section1: 594, 56,
Section2: 563, 0, 936, 1412,
Section3: 85, 275, 0, 226, 0, 368,
Section4: 998, 319, 642, 0, 424, 678,
- should fix OK
116 2022-04-08 v6.1 ライフネット生命保険 Section1: 422, 494,
Section2: 519, 360, 38,
Section3: 600, 244, 358,
Section4: 357, 241, 326,
- - OK
115 2022-04-07 v6.1 ワンキャリア Section1: 549, 433,
Section2: 354, 633, 415, 346, 418, 372,
- - OK
114 2022-03-25 v6.1 グッドパッチ Section1: 119, 733, 193, 206, 415, 316, 319,
- - OK
113 2022-03-04 v6.1 Unipos(旧Fringe81) Section1: 292, 349, 183, 74, 261, 168, 378, 188, 230, 413, 350, 466, 327, 264,
- - -
112 2022-03-03 v6.1 野村総合研究所 Section1: 212, 64, 321, 202, 193, 165, 94, 139, 366,
- - -
111 2022-02-28 v6.1 ZOZO Section1: 213, 346, 353, 225, 184,
Section2: 256, 296, 267, 290, 70, 288, 110, 37, 239,
Section3: 89, 151,
- - OK
110 2022-02-16 v6.1 ドリームインキュベータ Section1: 194, 96, 583, 426, 547, 183, 343, 316,
- - -
109 2022-02-15 v6.1 スクウェア Section1: 227, 118, 194, 581, 215, 93, 828, 321, 242,
- - -
108 2022-02-10 v6.1 セガ・エンタープライズ Section1: 194, 145, 194, 248, 327, 162, 465, 729, 382, 259, 434, 111,
- - -
107 2022-02-06 v6.1 ヤマハ Section1: 243, 271, 31, 42, 716, 1123, 902, 392, 858, 865, 369, 533,
- - -
106 2022-02-05 v6.1 ゴールドウイン Section1: 153, 116, 322, 252, 404, 58, 487, 366, 372, 798, 392, 156, 128, 438,
- - -
105 2022-02-02 v6.1 ひらまつ Section1: 225, 37, 128, 270, 98, 0, 0, 138, 101, 199, 318, 371, 395, 238, 151,
- - -
104 2022-01-31 v6.1 レーザーテック Section1: 125, 42, 163, 98, 487, 203, 241, 215, 0, 80, 74, 538, 0, 0, 312, 334,
- - -
103 2022-01-28 v6.1 マンダム Section1: 235, 289, 233, 93, 135, 109, 276, 386, 295, 98, 176, 540, 375, 0, 0, 131, 52,
- - -
102 2022-01-26 v6.1 HOYA Section1: 109, 103, 120, 0, 242, 93, 41, 0, 424, 201, 373, 303, 129, 186, 163, 269, 58,
- - -
101 2022-01-24 v6.1 船井電機 Section1: 292, 393, 254, 113, 255, 181, 441, 227, 309, 37, 45,
- - -
100 2022-01-23 v6.1 幻冬舎 Section1: 464, 266, 313, 142, 833, 282, 51,
- - -
99 2022-01-19 v6.1 TKC Section1: 353, 279, 522, 433, 0, 0, 24, 128,
- - -
98 2022-01-12 v6.1 ほぼ日 Section1: 114, 186, 760, 308, 26, 119, 222, 53, 141, 66, 491,
- - -
97 2022-01-11 v6.1 日本ペイント Section1: 210, 47, 94, 60, 27, 217, 514, 111, 151, 152, 85, 171, 140, 279, 379, 401, 66, 609,
- - -
96 2022-01-10 v6.1 ホシザキ Section1: 73, 37, 88, 90, 453, 465, 157, 31, 343, 165, 86, 24, 261, 134, 105,
- - -
95 2022-01-09 v6.1 ワークマン Section1: 166, 326, 38, 51, 261, 122, 505, 404,
- - -
94 2022-01-08 v6.1 SHOEI Section1: 105, 28, 223, 179, 508, 393, 48, 66, 368, 210,
- - -
93 2022-01-07 v6.1 日産化学 Section1: 384, 37, 232, 180, 155, 350, 554, 110, 22, 150,
- - -
92 2022-01-06 v6.1 デンソー Section1: 279, 121, 338, 163, 511, 379, 34, 172, 245,
- - -
91 2022-01-05 v6.1 東京エレクトロン Section1: 546, 236, 319, 241, 428, 317,
- - -
90 2022-01-02 v6.1 大和ハウス Section1: 47, 140, 81, 113, 113, 99, 129, 87, 67, 130, 207,
- - -
89 2021-10-22 v6.1 SBIホールディングス Section1: 589, 919, 345, 462,
- - -
88 2021-10-10 v6.1 Shopify Section1: 543, 869, 906, 1190, 215, 399,
- - -
87 2021-10-09 v6.1 GitHub Section1: 657, 1066, 555,
- - -
86 2021-08-05 v6.1 Elastic Section1: 400, 198, 173, 167,
- - -
85 2021-07-09 v6.1 Akamai Technologies Section1: 385, 518, 352, 302, 503, 309,
- - -
84 2021-07-08 v6.1 Indeed Section1: 268, 616, 308, 527, 151,
- - -
83 2021-07-02 v6.1 リクルート Section1: 419, 361, 475, 581,
- - -
82 2021-06-28 v6.1 スズキ Section1: 304, 502, 411, 569, 675, 207, 292,
- - -
81 2021-06-19 v6.1 サイボウズ Section1: 404, 418, 295, 10,
- - -
80 2021-06-19 v6.1 キーエンス Section1: 435, 442, 292, 337, 564,
- - -
79 2021-06-19 v6.1 良品計画 Section1: 346, 319, 371, 347, 255, 0,
- - -
78 2021-06-19 v6.1 ニトリ Section1: 294, 230, 460, 740, 285,
- - -
77 2021-06-10 v6.1 サンアスタリスク Section1: 228, 504, 191, 190, 128,
- - -
76 2021-06-01 v6.1 日本マクドナルド Section1: 530, 61, 275, 406, 361, 391, 343, 355,
- - -
75 2021-05-24 v6.1 日本電産 Section1: 178, 98, 144, 129, 177, 265, 26, 313, 44, 133,
- - -
74 2021-05-09 v6.1 PKSHA Section1: 105, 0, 96, 124, 61, 119, 56,
- - -
73 2021-05-08 v6.1 光通信 Section1: 134, 184, 82, 52, 316, 113, 104, 118,
- - -
72 2021-05-04 v6.1 ラクスル Section1: 74, 18, 90, 137, 139, 84, 27, 88, 0,
- - -
71 2021-05-03 v6.1 GMOペイメントゲートウェイ Section1: 18, 252, 135, 212, 0, 106, 82, 25, 163, 0, 71, 121, 131,
- - -
70 2021-05-03 v6.1 Sansan Section1: 94, 323, 151, 114, 0, 31, 142, 0, 158, 0, 49, 0,
- - -
69 2021-05-01 v6.1 シンプレクス Section1: 86, 114, 0, 101, 143, 0, 146, 64, 171, 89, 145,
- - -
68 2021-04-25 v6.1 TOKYO BASE Section1: 161, 92, 0, 172, 0, 0, 156, 0, 0, 19, 68,
- - -
67 2021-04-25 v6.1 JSR Section1: 153, 121, 0, 193, 65, 231, 57, 94, 0, 86,
- - -
66 2021-04-25 v6.1 オリエンタルランド Section1: 109, 170, 254, 120, 300, 194, 204, 33, 110, 115, 40, 84, 47, 64, 0, 53,
- - -
65 2021-04-25 v6.1 弁護士ドットコム Section1: 154, 43, 128, 155, 82, 189, 31, 0, 12, 68,
- - -
64 2021-04-25 v6.1 フリークアウト Section1: 0,
- - -
63 2021-04-25 v6.1 池貝 Section1: 150, 60, 129, 78, 116, 98, 46,
- - -
62 2021-04-25 v6.1 メタップス Section1: 139, 186, 111, 60, 0, 214, 51,
- - -
61 2021-04-25 v6.1 マキタ Section1: 216, 0, 224, 117, 0, 99, 0, 0, 0, 0, 0, 59,
- - -
60 2021-04-25 v6.1 アドバンテスト Section1: 170, 0, 126, 267, 108, 121, 0, 82, 68,
- - -
59 2021-04-25 v6.1 三菱地所 Section1: 158, 34, 38, 29, 0, 248, 239, 142, 112, 113, 73, 128, 0, 0,
- - -
58 2021-04-25 v6.1 東急 Section1: 98, 103, 110, 0, 0, 97, 76, 77, 111, 101, 12, 122, 47, 45,
- - -
57 2021-04-23 v6.1 ディスコ Section1: 108, 53, 220, 0, 120, 0, 66, 0, 129, 166, 0, 76, 53,
- - -
56 2021-04-20 v6.1 ツガミ Section1: 196, 109, 111, 58, 156, 64, 24, 33, 62,
- - -
55 2021-04-20 v6.1 オークマ Section1: 59, 106, 149, 0, 139, 227, 130, 88, 147, 83, 59,
- - -
54 2021-04-20 v6.1 富士機械製造(FUJI) Section1: 24, 0, 102, 188, 61, 56, 31,
- - -
53 2021-04-20 v6.1 SCREENホールティングス Section1: 62, 92, 0, 153, 10, 42, 26, 41, 41,
- - -
52 2021-04-15 v6.1 スパイダープラス Section1: 61, 15, 43, 147, 96, 52, 87, 98, 46, 0,
- - -
51 2021-04-03 v6.1 マネーフォワード Section1: 114, 89, 98, 206, 0, 0, 0,
- - -
50 2021-04-03 v6.1 プレイド Section1: 65, 100, 62, 74, 0, 0, 0, 0,
- - -
49 2021-04-03 v6.1 ワークスアプリケーションズ Section1: 104, 61, 231, 0, 48, 41, 99, 75, 73, 146, 104, 81, 94,
- - -
48 2021-04-03 v6.1 HENNGE Section1: 24, 46, 89, 0, 0, 82, 131, 0, 52,
- - -
47 2021-04-03 v6.1 freee Section1: 54, 57, 19, 0, 206, 0,
- - -
46 2021-04-03 v6.1 メドレー Section1: 88, 97, 80, 35, 183, 76, 0, 127,
- - -
45 2021-04-03 v6.1 JMDC Section1: 39, 29, 95, 0,
- - -
44 2021-04-03 v6.1 JTOWER Section1: 91, 163, 78, 82, 0, 0,
- - -
43 2021-04-03 v6.1 AI Inside Section1: 0, 51, 105, 97, 104, 0, 129,
- - -
42 2021-04-03 v6.1 THK Section1: 129, 143, 0, 97, 76, 75, 138, 0, 0, 0, 0, 0,
- - -
41 2021-04-03 v6.1 ウェルスナビ Section1: 0, 79, 114, 34, 0, 25,
- - -
40 2021-02-17 v6.1 三陽商会 Section1: 129, 139, 167, 153, 168, 63, 141, 13, 98, 104, 43, 56, 139, 62, 92, 98, 128, 123,
- - -
39 2021-02-17 v6.1 サンリオ Section1: 95, 61, 58, 24, 36, 101, 39, 154, 98, 124, 116, 130, 97, 42, 78,
- - -
38 2021-02-13 v6.1 ニフコ Section1: 193, 189, 64, 143, 72, 76, 121, 74, 58, 7, 73, 58, 20,
- - -
37 2021-02-13 v6.1 アドビ Section1: 154, 89, 106, 218, 202, 102, 186, 182, 110, 177, 124, 117, 36, 34, 46, 54, 116, 76, 56, 0,
- - -
36 2021-02-11 v6.1 オービック Section1: 79, 151, 140, 124, 77, 0, 0, 41, 122, 303, 129, 35, 0, 0, 0,
- - -
35 2021-02-09 v6.1 日本M&Aセンター Section1: 165, 97, 131, 87, 106, 32, 39, 91, 0, 24,
- - -
34 2021-02-06 v6.1 ミスミ Section1: 49, 84, 0, 0, 0, 113, 108, 186, 94,
- - -
33 2020-10-31 v6.1 鐘紡(カネボウ) Section1: 115, 124, 50, 112, 72, 67, 47, 100, 123, 83, 39, 90, 108, 52, 108, 105, 80,
- - -
32 2020-10-31 v6.1 ダイワボウ(旧大和紡績) Section1: 119, 36, 100, 66, 100, 74, 128, 199, 57, 65, 144, 155, 31, 175, 161, 193,
- - -
31 2020-10-31 v6.1 日本毛織 Section1: 122, 127, 98, 124, 169, 104, 159, 93, 131, 110, 75,
- - -
30 2020-10-31 v6.1 オープンハウス Section1: 230, 84, 142, 138, 171, 121, 107,
- - -
29 2020-10-31 v6.1 帝国繊維 Section1: 177, 41, 110, 128, 113, 99, 95, 83,
- - -
28 2020-10-31 v6.1 帝人 Section1: 122, 61, 27, 29, 91, 30, 56, 73, 107, 60, 164, 86, 39, 108, 95, 77,
- - -
27 2020-10-31 v6.1 東レ Section1: 189, 35, 32, 168, 58, 69, 115, 101, 116, 127, 86, 121, 103, 141,
- - -
26 2020-10-31 v6.1 日立 Section1: 258, 369, 199, 291, 241, 122,
- - -
25 2020-10-31 v6.1 東芝 Section1: 137, 182, 138, 143, 129, 148, 161, 188, 139, 133, 124, 182, 77, 120, 77, 95,
- - -
24 2020-10-31 v6.1 日本ビクター Section1: 61, 97, 143, 143, 85, 202, 141, 154, 193, 196,
- - -
23 2020-10-31 v6.1 兼松 Section1: 128, 57, 55, 40, 82, 42, 71, 180, 46, 85, 124, 163,
- - -
22 2020-10-31 v6.1 三井不動産 Section1: 165, 54, 96, 153, 227, 226, 109, 195, 155,
- - -
21 2020-10-31 v6.1 住友不動産 Section1: 205, 180, 119, 171, 302, 164, 70, 215,
- - -
20 2020-10-31 v6.1 ゴールドマンサックス(日本法人) Section1: 43, 161, 162, 94, 272, 115, 249, 340, 92, 192, 177, 73, 97, 192, 290,
- - -
19 2020-10-31 v6.1 森ビル Section1: 175, 122, 86, 112, 136, 267, 85, 100, 96, 61, 159, 131, 114, 98,
- - -
18 2020-10-31 v6.1 YKK Section1: 84, 35, 91, 217, 152, 165, 160, 173, 154, 85, 148, 197, 217, 104, 45, 111, 124, 174,
- - -
17 2020-10-17 v6.1 ペンタックス Section1: 49, 40, 82, 84, 33, 18, 18, 63, 56, 107, 50, 110, 50, 100, 31, 52, 65, 96, 74,
- - -
16 2020-10-05 v6.1 ジャパネットたかた Section1: 39, 149, 128, 47, 76, 75, 79, 127, 86, 103, 63, 87, 20, 47, 29,
- - -
15 2020-10-03 v6.1 靴のマルトミ Section1: 135, 95, 59, 123, 23, 119, 111, 43, 204, 25, 45, 164, 51, 146, 86,
- - -
14 2020-09-29 v6.1 丸井 Section1: 187, 95, 105, 148, 92, 83, 104, 140, 185, 8, 43, 106, 57, 132, 126, 81, 100, 140, 59, 32, 170, 120,
- - -
13 2020-09-26 v6.1 ブックオフ Section1: 109, 56, 55, 19, 178, 152, 56, 140, 25, 70, 34, 43, 68, 84, 85,
- - -
12 2020-09-25 v6.1 ヤマダ電機 Section1: 149, 63, 99, 16, 96, 146, 39, 43, 39, 100, 118, 41, 141, 76, 38, 163,
- - -
11 2020-09-22 v6.1 ビックカメラ Section1: 90, 73, 85, 58, 20, 20, 25, 79, 62, 20, 27, 110, 78, 0, 0, 104, 34, 68, 87,
- - -
10 2020-09-21 v6.1 高島屋 Section1: 58, 91, 114, 121, 148, 115, 167, 221, 71, 49, 49, 127, 134, 115, 199, 88,
- - -
9 2020-09-17 v6.1 セリア Section1: 123, 59, 6, 107, 87, 5, 40, 144, 143, 114, 128, 96, 98,
- - -
8 2020-09-16 v6.1 コスモス薬品 Section1: 79, 19, 61, 95, 136, 28, 43, 86, 30, 59, 121,
- - -
7 2020-09-13 v6.1 阪和興業 Section1: 49, 147, 88, 22, 25, 22, 22, 13, 45, 39, 97, 68, 41, 0, 54, 80, 81,
- - -
6 2020-09-12 v6.1 そごう Section1: 22, 62, 88, 99, 122, 81, 99, 50, 17, 145, 28, 21, 116, 59, 18, 34, 26, 116, 137, 86, 101,
- - -
5 2020-09-11 v6.1 セブンイレブン Section1: 145, 155, 79, 28, 56, 28, 30, 78, 68, 30,
- - -
4 2020-09-07 v6.1 ヤオハン Section1: 115, 99, 141, 137, 43, 102, 65, 156, 111, 86,
- - -
3 2020-09-06 v6.1 ダイエー Section1: 78, 104, 154, 182, 85, 92, 76, 90, 29,
- - -
2 2020-08-29 v6.1 ヒューリック Section1: 127, 62, 241, 34, 19, 149, 288, 34, 123,
- - -
1 2020-07-24 v6.1 大塚家具 Section1: 145, 64, 216, 146, 39, 86, 146, 172, 118,
- - -
系譜
2017年04月 1代目 社史サイトを開発, already closed
2019年04月 2代目 社史サイトを開発, already closed
2020年02月 3代目 社史サイトを開発, the-shashi.com
リリース頻度(GitHub Pull Request)
2020年実績:114回/年 (PR No.001-114)
2021年実績:195回/年 (PR No.115-309)
2022年実績:168回/年 (PR No.310-477)